Xử Lý Khí Thải Bằng Than Hoạt Tính

HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ LÝ KHÍ THẢI BỤI SƠN-KHÔNG LO MÙI VÀ BỤI PHÁT TÁN RA MÔI TRƯỜNG
 Quy trình xử lý khí thải bụi sơn và mùi sơn
Công việc quan trọng nhất trong xử lý khí thải sơn và mùi sơn là công đoạn thu gom khí thải, thông thường có 2 dạng phun sơn cơ bản:
   Phun sơn tại các buồng phun sơn nước:
Tại đây có bố trí vị trí phun sơn cố định có sẵn lớp màng nước nhằm giữ lại sơ bộ các thành phần bụi sơn, khí thải bụi sơn sau khi đi qua màng nước đã được thu gom bằng quạt hút
Liên hệ báo giá