Xử Lý Khí Thải Bằng Than Hoạt Tính

180.000.000

  • Xử lý khí thải bằng than hoạt tính là quá trình sử dụng than hoạt tính để hấp thụ và loại bỏ chất độc hại từ dòng khí thải.
  • Thành phần nano của than hoạt tính tăng cường khả năng hấp thụ, làm sạch không khí bằng cách hấp thụ hữu cơ và hữu cơ không mong muốn.
  • Phương pháp này hiệu quả, chi phí thấp và dễ tích hợp vào các hệ thống xử lý khí thải công nghiệp và dân dụ. Đồng thời, nó là một giải pháp bền vững, vì than hoạt tính có thể tái sử dụng sau khi được tái tạo.
Liên hệ báo giá