Cách xử lý khí thải bụi và mùi sơn

200.000.000

Hệ thống xử lý khí thải bụi và mùi sơn là một giải pháp hiệu quả để kiểm soát ô nhiễm trong quá trình sơn. Sử dụng bộ lọc chất lỏng và bộ lọc than hoạt tính, hệ thống này loại bỏ hiệu quả bụi sơn và khí thải mùi không mong muốn. Thiết bị được thiết kế để đảm bảo hiệu suất cao và tuân thủ các quy định môi trường. Đồng thời, hệ thống cung cấp không khí sạch và an toàn cho môi trường làm việc, giúp duy trì chất lượng không khí và đáp ứng yêu cầu an toàn lao động trong ngành công nghiệp sơn.

Liên hệ báo giá