Hiển thị tất cả 3 kết quả

CẤP KHÍ SẠCH CHO PHÒNG SƠN

Là Cấp khí sạch đối lưu không khí sạch cho công nhân hoạt động trong khu vực phòng phun sơn và phòng phơi sản phẩm.

Cấp Gió Sạch Cho Phòng Sơn Làm cho bụi không bay vào phòng sơn giúp cho sản phẩm sơn đạt chất lượng cao không khí đối lưu