THI CÔNG VÁCH PHÒNG SƠN BẰNG TẤM PANEL

Hiển thị tất cả 3 kết quả

THI CÔNG VÁCH PHÒNG SƠN BẰNG TẤM PANEL

Để thi công vách phòng sơn bằng tấm panel, cần chuẩn bị các vật liệu sau:

  1. Tấm panel: được sử dụng để tạo thành vách phòng sơn.

  2. Khung xương: dùng để định hình và giữ vững tấm panel.

  3. Keo dính: để dính tấm panel vào khung xương.

  4. Đinh vít: để cố định khung xương và tấm panel.

  5. Dao cắt, búa, mỏ quạ: để cắt và định hình tấm panel và khung xương.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu, ta có thể thực hiện các bước sau để thi công:

  1. Đo và cắt các tấm panel sao cho phù hợp với kích thước của phòng sơn.

  2. Định hình khung xương và cố định chúng bằng đinh và vít.

  3. Dùng keo dính để dính tấm panel vào khung xương.

  4. Cắt các tấm panel bằng dao cắt và định hình chúng bằng búa và mỏ quạ.

  5. Kiểm tra kỹ lưỡng các vị trí cho đến khi phòng sơn hoàn thành.

Phòng sơn bằng tấm panel được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy sơn hoặc xưởng sản xuất, nhờ tính năng linh hoạt và tiết kiệm chi phí trong việc xây dựng và bảo trì.


THI CÔNG VÁCH PHÒNG SƠN BẰNG TẤM PANEL