Quạt Hút bụi Phòng sơn | Hút sạch bụi sơn hiệu quả #1

7.500.000

Quạt hút phòng sơn và xử lý thu gom bụi sơn tại khu vực phun sơn giúp tránh ô nhiễm bụi bảo vệ sức khỏe người lao động và mọi người xung quanh đồng thời sản phẩm sơn không bị bám bụi

Liên hệ báo giá