Kích thước Buồng sơn màng nước | Công Ty Trường Phú

Kích thước Buồng sơn màng nước phụ thuộc vào diện tích phòng sơn khi lắp đặt sẽ được Công ty Trường Phú tư vấn cụ thể tuy nhiên có các loại kích thước có sẵn tại xưởng Công Ty Trường Phú

Liên hệ báo giá