Quạt cấp gió tươi cho phòng sơn

Quạt cấp gió tươi cho phòng sơn là hệ thống cấp khí sạch từ phía ngoài thổi vào phòng sạch thiết bị bao gồm quạt thổi khí – bộ phận lọc bụi 2 lớp -hệ thống ống gió và miệng thổi

Liên hệ báo giá