Cấp khí sạch cho phòng sơn công nghiệp

Cấp khí sạch cho phòng sơn là hệ thống quạt hút không khí từ bên ngoài sau đó thổi vài các lớp lọc F8 sau khi các lớp lọc giữ lại bụi thì không khí sạch được thổi vào phòng sơn tạo ra áp suất dương bụi không thể bay vào phòng sơn được

Liên hệ báo giá