Phòng sơn ô tô được thiết kế để sơn xe ô tô không bị bụi và tàn sơn bám vào trong lúc phun sơn đồng thời bảo vệ sức khỏe thợ sơn và môi trường xung quan

Phòng sơn ô tô | Xem giá trong bài viết này | Sản xuất 2023

Phòng sơn ô tô được thiết kế để sơn xe ô tô không bị bụi và tàn sơn bám vào trong lúc phun sơn đồng thời bảo vệ sức khỏe thợ sơn và môi trường xung quanh

Liên hệ báo giá
Mã: TPC-7000 x 4000 Danh mục: