Buồng sơn khô|Xử lý 98% Bụi sơn không phát tán ra môi trường

Buồng sơn khô là một hệ thống thiết bị được lắp đặt để hạn chế sự độc hại cho thợ phun sơn và môi trường xung quanh

Liên hệ báo giá