Buồng Phun Sơn màng nước 2 Mặt

Buồng phun sơn 2 mặt dùng để hút bụi sơn dùng được cả 2 mặt đối diện giúp tiết kiệm diện tích và chi phí đầu tư

Liên hệ báo giá