PHÒNG SƠN Ô TÔ CHÀ NHÁM ,TRÉT MASTIC

http://truongphutpc.com/upload/tiny/bn-hut-bi-sn-nc.jpg

PHÒNG CHÀ MASTIC

http://truongphutpc.com/upload/tiny/phong-phun-son.jpg

Thi công phòng sơn chi tiết xe : cản , nhựa composite

http://truongphutpc.com/upload/tiny/Phong-sn-xe.jpg

PHÒNG SƠN XE

http://truongphutpc.com/upload/tiny/Phong-son-xe-bus-oto.jpg

PHÒNG CHÀ MASTIC XE

http://truongphutpc.com/upload/tiny/phong-sn-xe-oto-xe-may.jpg

PHÒNG SƠN XE

http://truongphutpc.com/upload/tiny/buong-phun-son.jpg

http://truongphutpc.com/upload/tiny/bn-hut-bi-sn-nc.jpg

http://truongphutpc.com/upload/tiny/phong-phun-son.jpg

 

Mời bạn đánh giá