BẢN VẼ QUY TRÌNH XỬ LÝ BỤI SƠN MÙI SƠN DO CTY TRƯỜNG PHÚ THIẾT KẾ SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG


– TÊN CÔNG TRÌNH : XỬ LÝ VÀ HẤP THỤ BỤI SƠN -MÙI SƠN DUNG MÔI

-ĐƠN VỊ THI CÔNG : CÔNG TY ĐẦU TƯ SẢN XUẤT TRƯỜNG PHÚ

– CHỦ ĐẦU TƯ : TẬP ĐOÀN TENMA (HCM) CHI NHÁNH BIÊN HÒA 2 -ĐỒNG NAI

Vốn 100% Nhật Bản chuyên về Nhựa

– ĐỊA CHỈ : 7a KCN BIÊN HÒA 2 -ĐỒNG NAI

– MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CÔNG TRÌNH

1/ SÀN XUẤT TẠI TRƯỜNG PHÚ VÀ VẬN CHUYỂN CÔNG TRÌNH:

http://www.truongphutpc.com/upload/tiny/X_l_bi_sn_TENMA.jpg

http://www.truongphutpc.com/upload/tiny/x_l_bi_sn_va_mui_sn_Trng_Phu.jpg

http://www.truongphutpc.com/upload/tiny/x_l_mui_sn.jpg

2/THI CÔNG VÀ LẮP RÁP TẠI CÔNG TRÌNH:

http://truongphutpc.com/upload/tiny/xu_ly_bui_sn_hoan_thanh.jpg

http://truongphutpc.com/upload/tiny/truong_phu_thi_cong_lp_rap.jpg

3/CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THIỆN VÀ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG:

http://truongphutpc.com/upload/tiny/thap_x_ly_a_vao_s_dung.jpg

http://truongphutpc.com/upload/tiny/x-ly-nc-thai-son.jpg

 

http://truongphutpc.com/upload/tiny/xu_ly_bui_sn_hoan_thanh.jpg

http://truongphutpc.com/upload/tiny/truong_phu_thi_cong_lp_rap.jpg

http://truongphutpc.com/upload/tiny/thap_x_ly_a_vao_s_dung.jpg

http://truongphutpc.com/upload/tiny/x-ly-nc-thai-son.jpg

http://www.truongphutpc.com/upload/tiny/bon-x-ly-nc-thai-sn.jpg

http://www.truongphutpc.com/upload/tiny/lc-nc-thi-sn.jpg

 

5/5 - (1 bình chọn)